Spesialundervisning og PPT

 

Hvem kan få tilbudet?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Det er i hovedsak skolen som henviser eleven til PPT. Skolen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Du som er foresatt kan også henvise direkte.
 
Du fyller ut henvisning til PPT for barn 0-16 år (PDF, 152 kB) og sender til PPT. 
 1. Ta kontakt med skolen eleven går på.
 2. Skolen gjør undersøkelser og prøver ut tiltak.
 3. Skolen henviser til PPT. Foresatte eller elev over 15 år kan også selv henvise til PPT.
 4. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.
 5. Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning på bakgrunn av sakkyndig vurdering.
 6. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT er gratis.
 

Ønsker du informasjon på andre språk?

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet ligger det informasjon om PPT på mange språk.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

PPT-leder
Tove Alice Olsen Innjord

Telefon
37 50 24 51

Mobil
997 22 683

E-post
Tove.Alice.Olsen.Innjord@froland.kommune.no

 

Sentralbord
37 50 24 50

E-post
ppt@froland.kommune.no

 

PP-rådgiver
Anne Lise Skjæveland

Telefon
37 50 24 53

Mobil
930 92 097

E-post
Anne.Lise.Skjaeveland@froland.kommune.no

 

Logoped
Ida Strandenæs Andersen

Telefon
37 50 24 52

E-post
Ida.Strandanaes.Andersen@froland.kommune.no

 

Besøksadresse
Rislandsveien 11
(Administrasjonsbygget Froland skole)
4820 Froland

Postadresse
Froland kommune
PP-tjenesten
Frolandsveien 995
4820 Froland