Priser i kulturskolen

Priser på kulturskolen
Kulturskolen Priser 2021 Tid
Ordinær elevplass kr 1700 per halvår
Band/orkester/samspillgrupper kr 800
Leie av instrument kr 500
Materialavgift billedkunst kr 200

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon og 25 % flerfagsrabatt.

Kommunen sender faktura to ganger i året; for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i februar. Om eleven slutter på kulturskolen midt i et semester, må du likevel betale hele elevavgiften.

Kontaktinfo

Leder kulturskolen
Åse Løvland

Telefon
37 50 24 24

Mobil
911 84 375

E-post
kulturskolen@froland.kommune.no