Priser i kulturskolen

Priser på kulturskolen
Kulturskolen Priser 2022 Tid
Ordinær elevplass kr 1750 per halvår
Band/orkester/samspillgrupper kr 800
Leie av instrument kr 500
Materialavgift billedkunst kr 300

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon og 25 % flerfagsrabatt.

Kommunen sender faktura to ganger i året; for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i februar. Om eleven slutter på kulturskolen midt i et semester, må du likevel betale hele elevavgiften.

Kontaktinfo

Leder kulturskolen
Trine Schau Fjellstad

Telefon
913 56 833

E-post
kulturskolen@froland.kommune.no