Priser i kulturskolen

Priser på kulturskolen
Kulturskolen Pris Tid
Ordinær elevplass kr 1600 per halvår
Band/orkester/samspillgrupper kr 400
Leie av instrument kr 250
Materialavgift billedkunst kr 200
Semesteravgift dans kr 1500

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon og 25 % flerfagsrabatt.

Faktura sendes ut to ganger i året; for vårsemesteret i april og for høstsemesteret i oktober.

Kontaktinfo

Leder kulturskolen
Åse Løvland

Telefon
37 50 24 24

Mobil
911 84 375

E-post
kulturskolen@froland.kommune.no