Sosiallærer

Sosiallæreren medvirker til at elevene finner seg til rette i opplæringen og bidrar til å løse faglige, personlige og sosiale vansker i og utenfor skolen.

Sentrale oppgaver

  • Medvirke til å skape et trygt og godt psykososialt miljø for alle elevene
  • Samtale med enkeltelever og elevgrupper etter behov og ønske
  • Samarbeide med PPT, ABUP, barnevernet og andre instanser vedrørende enkeltelever