Sosiallærer

Klikk for stort bilde

  • Klikk for stort bildeHar fast besøkstid for elevene
  • Har kontakt med foresatte der kontaktlærer trenger støtte
  • Gir råd og veiledning til kontaktlærerne og andre ansatte ved skolen i elevsaker (enkeltelever/klasser)
  • Tar initiativ og følger opp nødvendige observasjoner i undervisningssituasjoner/friminutt
  • Koordinerer Olweus-satsingen gjennom skoleløpet
  • Er fast medlem i skolens oppvekstteam
  • Leder skolens sosialpedagogiske team sammen med helsesøster
  • Samarbeider med PPT, ABUP, barnevern og andre tjenester vedrørende enkeltelever

Sosiallærer har videre tett samarbeid med helsesøster hvor det blant annet jobbes med:

  • Psykisk helse
  • Jentegrupper

Info til foresatte ved høyt fravær (PDF, 75 kB)
Veileder ved høyt fravær (PDF, 512 kB)

Kontaktinfo

Sosiallærer
Wencke Brit Øistensen

Mobil
918 30 715