Rådgiver

Rådgivers arbeidsoppgaver er bl.a:

 • Karriereveiledning i klasser og enkeltvis
  Alle elevene får minst én samtale med rådgiver på kontoret
 • Hjelper elevene med søknad til videregående
 • Utdanningsmesse på 10. trinn
 • Hospitering på videregående skole på 9. og 10. trinn
 • Arbeidsuke på 9. trinn
 • Informasjon og oppsett av grupper i fremmedspråk m.m.
 • Informasjon og oppsett av grupper i valgfag
 • Tett samarbeid med rådgivere på videregående skoler
 • Møter med PPT, foresatte og elever i forbindelse med overgang til videregående
 • Møter på videregående vedrørende enkeltelever
 • Utplassering i arbeidslivet for enkeltelever
 • Bistå lærere i Utdanningsvalg