Rådgiver

Rådgivers arbeidsoppgaver er bl.a:

 • Karriereveiledning i klasser og enkeltvis på kontoret.
  Alle elevene får minst en samtale med rådgiver på kontoret.
 • Hjelper elevene med søknad til videregående
 • Utdanningsmesse på 10. trinn
 • Hospitering på videregående skole på 9. og 10. trinn
 • Arbeidsuke på 9. trinn
 • Informasjon og oppsett av grupper vedr fremmedspråk m.m.
 • Informasjon og oppsett av grupper i valgfag
 • Tett samarbeid med rådgivere på videregående skoler
 • Møter med PPT, foresatte og elever i forhold til vgs
 • Møter på vgs vedr enkeltelever
 • Utplassering i arbeidslivet for enkeltelever
 • Bistå lærere i Utdanningsvalg

Kontaktinfo

Rådgiver

Hilde Margrete Nordbø

Mobil
416 21 445

E-post
hilde-margrethe.nordbo@froland.kommune.no

Åpningstider

Kontortid: Mandag, onsdag og fredag fra 10.00 – 14.30