Miljøteam

Miljøteamet følger opp enkeltelever og grupper av elever som har behov for ekstra støtte i skolehverdagen. Miljøteamet består av vernepleier og miljøarbeidere og samarbeider tett med lærere, sosiallærer, skolens ledelse og helsesykepleier.

Miljøteamet er ansvarlig for oppfølging av elever med enkeltvedtak, men er til stede med hjelp og støtte for alle skolens elever. Teamet er ute blant elevene i alle friminutt og får dermed god oversikt over elevmiljøet og mulighet til å bygge relasjoner til elevene.