Fagplaner 2019-2020

Arbeidslivfag
Design og redesign
Engelsk
8.-10. trinn
Engelsk fordypning
Fysisk aktivitet og helse  
KRLE
Kroppsøving
Kunst og håndverk
8. og 10. trinn
Mat og helse høsten
Matematikk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Medier og informasjon
8. trinn
Musikk 8. trinn 9. trinn  
Natur, miljø og friluftsliv
 
Naturfag 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Norsk
Samfunnsfag
Sal og Scene
    10. trinn
Spansk
Trafikk    
Tysk
Produksjon av varer og tjenester