Fagplaner 2021-2022

Oppdateres snart.

Fagplaner
Arbeidslivfag 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Design og redesign 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Engelsk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Engelsk fordypning 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Fysisk aktivitet og helse 8. trinn 9. trinn 10. trinn
KRLE 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Kroppsøving 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Kunst og håndverk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Mat og helse 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Matematikk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Medier og informasjon 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Musikk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Natur, miljø og friluftsliv 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Naturfag 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Norsk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Samfunnsfag 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Sal og Scene 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Spansk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Trafikk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Tysk 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Produksjon av varer og tjenester 8. trinn 9. trinn 10. trinn