1. trinn

Team 1 20/21
Trinn 1 Kontaktlærer
1A Inger Flaten Dale
1B Marit Sofie Vaaje
1C Margaret Tønseth Hansen