Kontakt Froland barneskole

Ansatte ved Froland barneskolen:

Ledelsen

Administrasjonen

Lærere

SFO og miljøarbeidere

 

Besøksadresse Froland barneskole, SFO og PPT
Rislandsveien 5, 4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995, 4820 Froland

Sentralbord
37 50 24 41

SFO
37 50 24 32

SFO 1. og 3. trinn
971 38 605

SFO 2. og 4. trinn
945 04 515