Kontakt Froland barneskole

Ledelse

Administrasjon

Lærere

SFO og miljøarbeidere

 

Froland barneskole, SFO og PPT
Besøksadresse: Rislandsveien 5, 4820 Froland
Postadresse: Frolandsveien 995, 4820 Froland

Sentralbord
37 50 24 41

SFO
971 38 605
945 04 515