Leksehjelp

Tilbud om leksehjelp ved Froland barneskole skoleåret 2019/2020

 

Skolene står fritt til å gi leksehjelp til trinn hvor det synes mest hensiktsmessig.

På Froland barneskole tilbyr vi leksehjelp til alle elevene på 1. -  7. trinn. Leksehjelp er et gratis tilbud og det er også frivillig om eleven ønsker å delta, jfr. Opplæringsloven § 13-7a.

Regler for å delta på leksehjelpen:

  • Skolens ordensreglement gjelder i lekselesingstiden. De som skal gi leksehjelp er ansatt for å hjelpe elevene med lekser, ikke for å passe/ tilrettelegge for lek i lekselesingstimen.
  • Når eleven er ferdige med leksene, forlater eleven lekselesingsrommet og går hjem eller evt. til SFO.
  • Eleven kan oppholde seg på skolens område etter leksehjelpen. Det blir ikke ført tilsyn med elevene etter skoletid (dette gjelder de som ikke skal på SFO).
  • Eleven vil få tilsnakk og eventuelt få beskjed om om å forlate leksehjelp hvis eleven bevisst forstyrrer andre.
  • Ved flere bortvisninger vil foresatte få beskjed og eleven kan miste muligheten for leksehjelp.

Leksehjelp er tilgjengelig fra og med uke 35:

Når:

Mandager kl. 14:30 - 15:15
Tirsdager kl. 12:45 - 13:30

Hvor:

Leksehjelpen foregår i «nybygget» (Dette er bygningen som ligger nærmest skolebussoppstillingsplassen).

Påmelding

Du melder barnet ditt på via link sendt fra Visma Flyt Skole i august måned (Denne linken er å finne i appen «Min Skole» eller evt. På mail.

Endring eller avmelding

Skal du gjøre endring eller avmelding på ditt barns tilbud om leksehjelp, kan du kontakte kontoret på e-post fskontoret@froland.kommune.no eller ringe oss på tlf. 37 50 24 41.

Det skal ikke være vanskelig å være med på leksehjelp. Det er lov å være med noen ganger uten at en er påmeldt, men vi ønsker gjerne beskjed i forkant slik at vi kan være forberedt på hvem som kommer.