Foreldrerådets arbeidsutvalg

Alle foreldre med barn i grunnskolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.