Søke om SFO-plass

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller gis til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. april. For deg som skal ha SFO-plass til barnet ditt for første gang, søker du via Visma Flyt Skole. Når barnet ditt har fått plass i SFO, beholder du plassen inntil den sies opp eller til barnet går ut av 4. klasse.

Registrer dine opplysninger så fullstendig som mulig, også e-postadresse og telefonnummer. Når du søker, husk også å registrere hvem som skal betale SFO-plassen.

Frist

Søknadsfrist for hovedopptaket til hvert skoleår er 1. april.

Når du søker, legger du også inn timeplan (dager og klokkeslett) for når barnet ditt skal være på SFO.