FAU på Blakstadheia skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Du kan lese om FAU i opplæringslova § 11-4.

Skoleåret 2023-2024

FAU Blakstadheia
Verv Navn og e-post Telefon
Leder Ruth Solveig Morka 91 11 99 66
Nestleder Marte Ås Orerød 47 66 98 50
Sekretær Cecilie Skyttemyr 97 96 30 34
Referater FAU
Tittel Publisert Type
Referat FAU-møte 08.11.23

29.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU-møte 08.11.23.pdf
Referat FAU-møte 13.09.23

29.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU-møte 13.09.23.pdf