Leksehjelp Blakstadheia skole

Vi tilbyr leksehjelp til elever på 3. og 4. trinn. Leksehjelpen gis av pedagog eller miljøarbeider og foregår i klasserommet hver tirsdag kl. 12:30-13:15. Skolens ordensreglement gjelder. Elevene vil ikke rekke alle leksene sine på leksehjelpen. Som foresatt er du ansvarlig for at leksene blir gjort.

Påmelding

Leksehjelp er gratis. Vil du melde barnet ditt på, går du inn på Visma Flyt Skole. Trykk på den grønne knappen nedenfor. Er du usikker på om barnet ditt skal delta? Ta kontakt med oss, så kan barnet prøve noen ganger før du sender inn påmeldingen.

Påmelding leksehjelp (Visma Flyt Skole)

Om du vil gjøre endringer eller melde barnet ditt ut, kan du sende Visma-melding til kontaktlærer.