Guide for foreldre til barn som ikke har det bra på skolen

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen.

Elevens egen opplevelse av miljøet avgjør om det er godt nok

Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn barnet ditt hvordan det har det på skolen. Rektor kan for eksempel ikke vise til at det generelt er lite mobbing på skolen. Hvis barnet ditt opplever at noe er ubehagelig, skal skolen ta det på alvor. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Skolene i Froland har en nullvisjon mot krenkelser og mobbing, og for å klare dette er det viktig at skolen kommer inn tidlig i prosessen med å avdekke mobbing. Vi ønsker å sette inn tiltak så raskt som mulig. Skolen har en handlingsplikt, og skal etter opplæringsloven lage en aktivitetsplan som forteller om hva skolen har tenkt å gjøre for at elevene skal ha det bra på skolen.

Hvordan melder jeg ifra?

Hvis du ønsker å si ifra om at et barn ikke har det bra på skolen, ønsker vi at du melder inn dette ved trykke på lenken nedenfor. Ledelsen ved skolen vil deretter ta kontakt med deg så fort som mulig for å veilede og informere om videre saksgang, og om dine rettigheter som elev eller foresatt.

Meld fra om at et barn ikke har det bra på skolen

Hvis du ikke hører noe fra skolen innen en uke, anbefaler vi deg å kontakte skolen for å etterspørre aktivitetsplanen som skolen er forpliktet til å lage.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan skolen har håndtert saken, kan du klage til statsforvalteren.