Beredskapsteam mot mobbing

Hvis du opplever at skolen eller barnehagen ikke gir deg hjelp eller finner en god løsning for barnet ditt, kan du kontakte kommunens beredskapsteam mot mobbing. Beredskapsteamet er et sikkerhetsnett hvis skolens eller barnehagens rutiner ikke er iverksatt, eller hvis tiltakene ikke har hjulpet.

Beredskapsteamet skal:

 • bistå barn, ungdom og foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav på fra skolen eller barnehagen sin i en mobbesak
 • hjelpe skolen å løse vanskelige mobbesaker, men det er skolen eller barnehagen som har ansvaret for at saken blir løst
 • koordinere arbeidet i de sakene som meldes inn, men det er skolen eller barnehagen som utfører det konkrete arbeidet

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

Elever, foresatte og ansatte i barnehager og skoler og andre instanser og hjelpeapparat kan ta kontakt med beredskapsteamet.

Hva skjer når du har kontaktet beredskapsteamet?

 • Den som melder inn saken, blir innkalt til et møte med beredskapsteamet så snart som mulig, senest innen fem dager
 • Barn og foreldre kan ha med seg en person de selv ønsker på møtene
 • Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med skolen eller barnehagen, tar beredskapsteamet straks kontakt med dem og innhenter informasjon om saken
 • Hvis saken er meldt inn av barnehagen eller skolen i samarbeid med foresatte, fyller barnehagen eller skolen ut et informasjonsskjema før det første møtet
 • Beredskapsteamet lager en framdriftsplan som beskriver hvordan saken skal behandles videre i samarbeid med barnehagen eller skolen og foreldrene og barnet
 • Beredskapsteamet bistår i saken helt fram til situasjonen oppleves som trygg og god for barnet

Slik kontakter du beredskapsteamet

Beredskapsteamet nås på følgende måter:

 • Be skolen eller barnehagen ta kontakt med beredskapsteamet for deg
 • Ring kommunens sentralbord på tlf. 37 23 55 00 og spør etter beredskapsteamet mot mobbing
 • Fyll ut og send inn dette skjemaet:

Melding til statsforvalteren i en mobbesak

Om du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen, kan du melde saken til statsforvalteren.

 • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
 • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
 • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren.

Her finner du skjema for å melde fra om mobbing til statsforvalteren.