Lærling i Froland kommune

Vårt mål: Tre lærlinger per tusen innbyggere
Vi har fokus på lærlinger og jobber aktivt for å nå målet vårt.

Bli lærling?

Å være lærling betyr at du jobber i en lærebedrift den siste delen av videregående opplæring. Du blir ansatt og får samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn, og du har krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Mot slutten tar du en fagprøve for å få fagbrev.

Hva tilbyr vi i Froland kommune?

Vi er godkjent lærebedrift for

 • helsearbeiderfaget
 • barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • byggdrifterfaget
 • resepsjon-, restaurant- og matfag (kokkelærling)

Som lærling hos oss får du

 • en trivelig arbeidsplass med godt læringsmiljø
 • dyktige kolleger og veiledere
 • jevnlig oppfølging av faglig leder
 • fagsamlinger med andre lærlinger på tvers av fagområder
 • lønn etter hovedtariffavtalen

Kvalifikasjoner og egenskaper

For å bli lærling i Froland kommune må du

 • ha fullført videregående trinn 1 og 2 (vg1 og vg2)
 • ha bestått programfagene og yrkesfaglig fordypning (YFF) på vg1 og vg2

I helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget må du levere politiattest. Avhengig av hvor i kommunen du skal jobbe, kan det også bli aktuelt i de andre fagene.

Vi legger vekt på at du

 • viser motivasjon for faget ditt
 • samarbeider godt
 • ønsker å lære av kollegene dine
 • tar selvstendige avgjørelser
 • er villig til å ta i bruk nye arbeidsmetoder

Hva skjer i læretiden?

Vi samarbeider med Opplæringskontoret for offentlig sektor (OKOS), som inngår lærekontrakt med deg på vegne av fylkeskommunen. Sammen med en veileder hos oss vil kontaktpersonen din på OKOS følge deg opp. Du får arbeidsavtale og blir midlertidig ansatt i kommunen. De fleste av lærlingene våre får mulighet til å være på to arbeidssteder i løpet av læretiden.

Vi sørger for at du får opplæring i tråd med læreplanen. Du må forplikte deg til aktivt å delta i planleggingen og vurderingen av arbeidet ditt. Gode kolleger vil hjelpe deg i hverdagen, så du blir forberedt til fagprøven. Lærlinger i Froland kommune som består fagprøven og søker på ledige stillinger hos oss, vil, etter at rettighetene knyttet til helse og overtallighet er ivaretatt, få fortrinnsrett.

Søke læreplass

Fristen for å søke læreplass er 1. mars. Gå inn på vigo.no. For å logge inn i søknadsskjemaet, må du ha MinID eller BankID. Om du trenger hjelp med å søke, kan du kontakte rådgiveren på skolen din.

Vi prioriterer søkere med bostedsadresse i Froland. Om vi har ledig kapasitet, vil vi vurdere søkere fra andre kommuner også.

Fagbrev på jobb

Ordningen Fagbrev på jobb er for voksne som ønsker å få fagbrev. Du må være i et arbeidsforhold, og arbeidsgiveren din må samarbeide med fylkeskommunen. For å søke, må du ha fullført grunnskolen eller ha tilsvarende kompetanse, og du må ha minst ett års fulltidspraksis fra det aktuelle faget. Mer om fagbrev for voksne finner du på Agder fylkeskommune - opplæring i bedrift og på Menn i helse.