Lærling i Froland kommune

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og tar deler av utdanningen på et arbeidssted i kommunen. Lærlinger har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Samtidig plikter du å delta aktivt for å nå målene, og du må delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid. Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Froland kommune er godkjent lærebedrift innen

 • helsearbeiderfaget
 • barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • byggdrifterfaget
 • resepsjon-, restaurant- og matfag (kokkelærling)

Vi tilbyr

Som lærling i Froland kommune får du

 • midlertidig ansettelse i to år
 • lønn under utdanning
 • godt kvalifiserte instruktører og veiledere
 • delta på tema- og fagsamlinger
 • delta på interne og eksterne kurs
 • personlig veiledning
 • et hyggelig lærlingmiljø

Søke læreplass

Vi ønsker at du som søker læreplass

 • er personlig egnet
 • er motivert
 • har lite fravær
 • har god ordenskarakter
 • har bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2

Du må søke på vigo.no innen 1. mars. Trenger du hjelp med å søke, kan du kontakte rådgiver på skolen din.