Kommunepsykolog

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud til barn, ungdom og familier. Dette skjer blant annet gjennom deltakelse i plan- og systemarbeid og gjennom undervisning, veiledning og drøfting med andre faggrupper. Målet er å øke den psykologiske kompetansen i kommunen.

Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Ved å sette inn tiltak tidlig, ønsker vi å forebygge at psykiske plager vokser seg store.

Kommunepsykologen tilbyr avgrenset psykisk helsehjelp (1-8 samtaler) til barn og unge mellom 6 og 18 år. Tilbudet omfatter individuell samtaleterapi, familiesamtaler og foreldreveiledning. Det gjøres en kort utredning og blir vurdert om det er behov for å henvise videre til andre instanser. Kommunepsykologen er tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom én dag i måneden.

Hvordan kontakter jeg kommunepsykologen?

Du kan kontakte kommunepsykologen via helsesykepleier på skolen, fastlegen eller PP-tjenesten. Psykologtjenesten er gratis.

Barn som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester henvises til BUP.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kommunepsykolog
Yngvild Moren

Telefon
37 50 24 84

E-post
yngvild.moren@froland kommune.no

NB: Ikke send sensitiv info i e-post

 

Besøksadresse
Rislandsveien 11
4820 Froland
------------------------------
Administrasjonsbygget
Froland skole

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland