Kommunepsykolog

Tjenesten er en del av enheten pedagogisk-psykologisk tjeneste, kommunepsykologtjenesten og logopedtjenesten.

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud til barn, ungdom og familier. Dette skjer blant annet gjennom deltakelse i plan- og systemarbeid og gjennom undervisning, veiledning og drøfting med andre faggrupper. Målet er å øke den psykologiske kompetansen i kommunen.

Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Ved å sette inn tiltak tidlig, ønsker vi å forebygge at psykiske plager vokser seg store.

Kommunepsykologen tilbyr avgrenset psykisk helsehjelp (1-8 samtaler) til barn og unge mellom 6 og 18 år. Tilbudet omfatter individuell samtaleterapi, familiesamtaler og foreldreveiledning. Det gjøres en kort utredning og blir vurdert om det er behov for å henvise videre til andre instanser. Kommunepsykologen er tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom én dag i måneden.

Hvordan kontakter jeg kommunepsykologen?

Du kan kontakte kommunepsykologen via helsesykepleier på skolen, fastlegen eller PP-tjenesten. Psykologtjenesten er gratis.

Barn som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester henvises til BUP.

Kontaktinfo

Ekspedisjon
37 50 24 50
Ingjerd van Bruggen
ingjerd.van.bruggen@froland.kommune.no.

Kommunepsykolog
Yngvild Moren

Telefon
37 50 24 84

Mobil
902 46 873

E-post
yngvild.moren@froland kommune.no

NB: Ikke send sensitiv info i e-post

Enhetsleder
Tove Alice Olsen Innjord

Telefon
37 50 24 51
Mobil
997 22 683

Besøksadresse
Rislandsveien 9 (Bygget mellom Frolandia og ungdomsskolen)
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland