Kommunepsykolog

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud til barn, ungdom og familier. Dette skjer blant annet gjennom deltakelse i plan- og systemarbeid og gjennom undervisning, veiledning og drøfting med andre faggrupper. Målet er å øke den psykologiske kompetansen i kommunen.

Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Ved å sette inn tiltak tidlig, ønsker vi å forebygge at psykiske plager vokser seg store.

Kommunepsykologen tilbyr avgrenset psykisk helsehjelp (1-8 samtaler) til barn og unge mellom 6 og 18 år. Tilbudet omfatter individuell samtaleterapi, familiesamtaler og foreldreveiledning. Kommunepsykologen vil kunne gjøre en kort utredning og ved behov henvise til andre instanser. Kommunepsykologen er tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom én dag i måneden.

Hvordan kontakter jeg kommunepsykologen?

Du kan kontakte kommunepsykologen via helsesykepleier på skolen, fastlegen, PP-tjenesten eller barneverntjenesten. Psykologtjenesten er gratis.

Barn som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester henvises til BUP.