Kommunepsykolog

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud til barn, ungdom og familier. Dette skjer blant annet gjennom deltakelse i plan- og systemarbeid og gjennom undervisning, veiledning og drøfting med andre faggrupper. Målet er å øke den psykologiske kompetansen i kommunen.

Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Ved å sette inn tiltak tidlig, ønsker vi å forebygge at psykiske plager vokser seg store.

Kommunepsykologen tilbyr avgrenset psykisk helsehjelp (1-8 samtaler) til barn og unge mellom 6 og 18 år. Tilbudet omfatter individuell samtaleterapi, familiesamtaler og foreldreveiledning. Kommunepsykologen vil kunne gjøre en kort utredning og ved behov henvise til andre instanser. Kommunepsykologen er tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom én dag i måneden.

Hvordan kontakter jeg kommunepsykologen?

Du kan kontakte kommunepsykologen via helsesykepleier på skolen, fastlegen, PP-tjenesten eller barneverntjenesten. Psykologtjenesten er gratis.

Barn som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester henvises til BUP.

Kontaktinfo

Kommunepsykolog
Yngvild Moren
Telefon
902 46 873

 

Ekspedisjon
PPT, logoped og kommunepsykolog

Ingjerd Van Bruggen

Telefon (tirsdag - torsdag)
924 36 291

 

Enhetsleder
Tove Alice Olsen Innjord
Telefon
997 22 683

 

Besøksadresse
Rislandsveien 9, 4820 Froland
(Mellom Frolandia og ungdomsskolen)

Postadresse
Frolandsveien 995, 4820 Froland