Innmelding grunnskole

Innmelding av elever som skal begynne i 1. trinn høsten 2018

Foresatte til barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2018 vil få tilsendt et forhåndsvarsel om skoleplass i løpet av januar 2018. Du som er foresatt vil da få nærmere beskjed om hvordan du skal forholde deg videre.

Elevene tildeles skoleplass etter hvor de bor og hvilken skole de sogner til. Fra høsten 2018 blir det tre barneskoler i Froland; Blakstadheia, Froland og Mykland.

Innmelding av førsteklassinger underveis i året

Skal du melde inn en førsteklassing som begynner underveis i skoleåret, benytter du dette innmeldingsskjemaet: Ny elev til grunnskolen.

Innmelding av elever til øvrige trinn

Skal du melde inn elever til øvrige trinn, benytter du dette innmeldingsskjemaet: Ny elev til grunnskolen.