Innmelding grunnskole

Innmelding av elever som skal begynne i 1. trinn

Foresatte til barn som skal begynne i 1. trinn trenger ikke å melde inn barnet sitt i grunnskolen. I januar hvert år sender skolen ut forhåndsvarsel om skoleplass til alle barn som er folkebokført i Froland. Du som er foresatt vil da få nærmere beskjed om hvordan du skal forholde deg videre.

Elevene tildeles skoleplass etter hvor de bor og hvilken skole de sogner til. I Froland har vi tre barneskoler; Blakstadheia, Froland og Mykland.

Innmelding av førsteklassinger underveis i året

Skal du melde inn en førsteklassing som begynner underveis i skoleåret, benytter du dette innmeldingsskjemaet: Ny elev til grunnskolen.

Innmelding av elever til øvrige trinn

Skal du melde inn elever til øvrige trinn, benytter du dette innmeldingsskjemaet: Ny elev til grunnskolen.