Skolebytte ved flytting

Dersom nåværende elever skal flytte og bytte skole, må foresatte logge inn med ID-porten og fylle ut dette skjemaet: Flyttemelding - skolebytte ved flytting.

Elever som kun skifter adresse og ikke skal bytte skole vil automatisk oppdateres i Visma Flyt Skole fra folkeregisteret. Dersom internflyttingen i kommunen får konsekvenser for skoleskyss, må du ta kontakt med skolen.