Skripeland

 

Formål

I byggeområdene kan det oppføres inntil 73 hytteenheter.

  • Byggeområde hytter
  • Landbruksområde
  • Spesialområde friluftsområde, båtplasser, renovasjon, brønner, avløpsanlegg og parkering.

Område

Skripeland