Varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser

Rett og plikt til å varsle

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a) Formålet med varselordningen er å oppdage uforsvarlige forhold, slik at disse kan rettes opp.

Når utfallet av en hendelse er dødsfall eller alvorlig skade på pasient eller bruker, har pasienter, brukere og nærmeste pårørende rett til å varsle Statens helsetilsyn. Denne varselordningen kommer i tillegg til muligheten til å henvende seg direkte til virksomheten og retten til å be fylkesmannen vurdere helsehjelpen. Du kan lese mer om retten til å varsle om alvorlige hendelser på helsetilsynet.no.

Slik varsler du

På Statens helsetilsyns nettside finner du skjemaet Varsel om alvorlig hendelse. Her skriver du inn din egen kontaktinformasjon, svarer på to spørsmål og trykker «Send inn». En saksbehandler fra Statens helsetilsyn vil så ta kontakt med deg for nærmere opplysninger.