Søke om sykehjemsplass

Personer som har omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis en får tilbud om sykehjemsplass, blir en tildelt enten en korttidsplass eller en langtidsplass. Vi ønsker at den som mottar sykehjemstjenester skal oppleve medbestemmelse, trygghet, respekt og livskvalitet.

Slik søker du

Søke om sykehjemsplass (PDF, 136 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du hjelpebehov og hvilke tjenester du mener er nødvendig. Vi vurderer helsetilstand og finner det helsetilbudet som passer best. Vi ønsker at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva koster det?

Hvor mye en skal betale, avhenger av økonomi og type plass. Les mer om priser for sykehjemsplass.

Kontakt

Koordinering og tildeling
Navn og e-post Stilling Telefon
Rita Lund Løvdal Saksbehandler 94 83 19 42
Maria Veronica Cavonius Saksbehandler 94 84 23 39
Mari Mykland Saksbehandler 48 09 34 74
Marit Bolstad Tveide Leder