Kreftkoordinator

Å få en kreftdiagnose kan være vanskelig for både den kreftrammede og de pårørende, og mange opplever fysiske, psykiske, praktiske og sosiale utfordringer. Kreftkoordinatorens oppgave er å være en ressursperson for kreftrammede og pårørende og bidra til å koordinere hverdagen gjennom alle fasene av sykdommen.

Hvordan hjelper kreftkoordinatoren?

Kreftkoordinatoren kan for eksempel

  • være en samtalepartner og sortere tanker sammen med deg
  • gi deg oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • bistå i samarbeidet med fastlegen og spesialisthelsetjenesten
  • koordinere tjenester som hjelpemidler, fysioterapi, hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Slik tar du kontakt

Du behøver ingen henvisning. Du kan ta kontakt selv. Om du vil, kan du be fastlegen, sykehuset eller andre ta kontakt for deg. Kreftkoordinatoren kan komme hjem til deg, eller dere kan møtes på kontoret hennes. Hun er også tilgjengelig for samtaler på telefon. Tilbudet er gratis.