Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til personer som har fått et fall i funksjon og strever med aktiviteter i hverdagen. Både hjemmeboende og personer i omsorgsbolig kan få tilbudet.

Ordningen varer i første omgang i tre uker. Du får oppfølging hjemme flere ganger i uka av fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg må du trene selv. Vi fokuserer på selvstendig mestring av de hverdagsaktivitetene som er viktige for deg. Skal du nå målene dine, må du være motivert til å gjøre en innsats.

Her kan du se en film om hverdagsrehabilitering fra Oslo kommune:

Kontakt

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering
Navn og e-post Stilling Telefon
Sigrid Aanestad Bakke Sykepleier 47 51 10 88
May Elena Trydal Ergoterapeut 94 78 22 47
Gro Vangsnes Bøylestad Fysioterapeut 95 75 98 85

Koordinering og tildeling

Koordinering og tildeling
Navn og e-post Stilling Telefon
Rita Lund Løvdal Saksbehandler 94 83 19 42
Maria Veronica Cavonius Saksbehandler 94 84 23 39
Mari Mykland Saksbehandler 48 09 34 74
Marit Bolstad Tveide Leder