Demensteam

Demensteamet skal sikre at personer med demens får god utredning og tilrettelagte tjenester. Pårørende blir tilbudt opplæring og oppfølging. Alle med bekymring knyttet til demens kan kontakte oss.

Demensteamets oppgaver:

  • Hjemmebesøk med fokus på utredning av diagnose og kartlegging av hjelpebehov
  • Råd og veiledning knyttet til diagnose og oppfølging
  • Oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • Støtte og veiledning til pasienter og pårørende

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en venn med demens. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan få for personen selv og deg som pårørende. Du treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.