Helsefremmende hjemmebesøk

Helsefremmende hjemmebesøk er et gratis tilbud til hjemmeboende eldre som ikke mottar omsorgstjenester fra kommunen. Hensikten er å bidra til et godt og selvstendig liv. Omsorgstjenesten tar kontakt det året personen fyller 78 år. En velger selv om en vil ha besøk, og besøket blir i tilfelle avtalt på forhånd. Det er mulighet for oppfølgingsbesøk.

Hva skjer under besøket?

Under besøket fokuserer vi på personens egne ressurser. Tema i samtalen er meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, bolig og trygghet og sikkerhet i hjemmet. Spesielt legger vi vekt på hva personen selv mener er viktig for å ivareta egen helse.