Dagtilbud og aktiviteter

Dagtilbud gir aktivitet til personer med demens og personer med stort hjelpebehov. Tilbudet gis hjemmeboende som

  • har et omfattende hjelpebehov
  • opplever isolasjon og ensomhet som kan medføre fare for svikt i egenomsorg
  • har behov for aktivisering

Søke om dagtilbud (PDF, 136 kB)

Egenandelen er kr 135 per dag. Hvis du søker på vegne av en annen, må du ha fullmakt. Søknader behandles fortløpende.