Bli støttekontakt

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt tilbyr sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra brukers behov. Som støttekontakt bidrar du til at mennesker med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. Støttekontakter får timegodtgjørelse av kommunen.

Hvem kan bli støttekontakt?

Det stilles ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet. Du bør være trygg på deg selv, ha evnen til å samarbeide og sette i gang aktiviteter og like å hjelpe andre. For å gi brukeren stabilitet, bør du kunne binde deg for minimum et år. Gode norskkunnskaper og førerkort er en fordel. Alle som ønsker å bli støttekontakt, må fremlegge politiattest.

Søke om å bli støttekontakt

Om du ønsker å bli støttekontakt, vil vi gjerne vite hvem du er og hva du liker å gjøre. Ring oss eller send e-post og fortell litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli støttekontakt. Hvis vi har behov for deg, kontakter vi deg for intervju.