Samlokaliserte boliger

Froland kommune har to boligkomplekser med heldøgns helse- og omsorgstjenester:

  • Frolandsveien 1019
  • Torskar 2

Boligene er til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller andre omfattende bistandsbehov.

Søke om tjenester