Avlastningsbolig

I Skotheia 21 har vi avlastningsbolig for barn og unge. Her tilrettelegger vi for aktivitet og fritid i trygge rammer med døgnkontinuerlig oppfølging.

Søke om tjenester