Avlastning i privat hjem

Har du barn med funksjonsnedsettelser som gjør hverdagen krevende, kan du søke om avlastning i privat hjem. Avlastningshjemmet kan være hos kjente, eller en kan bli kjent med noen som tilbyr avlastning. For å kunne godkjennes som avlastningshjem, kreves intervju og politiattest.

For å søke om avlastning, må du fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut. Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søke om avlastning (PDF, 136 kB)