Registrering hos politiet

Borgere fra Ukraina som skal søke asyl i Agder, må reise til Nasjonalt ankomstsenter for å registrere seg. Ved behov kan politiet hjelpe med transport. For å kontakte politiet der du oppholder deg, ringer du tlf. 02800. Ta med alle eiendeler til ankomstsenteret.

D-nummer

Når en blir registrert, får en et d-nummer. D-nummeret er et midlertidig identitetsnummer og består av 11 siffer.

Utlendingsdirektoratet - D-nummer