Kollektiv beskyttelse for ukrainere

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse. Dette betyr at Utlendingsdirektoratet, uten individuelle vurderinger, gir ukrainske flyktninger beskyttelse som en gruppe. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges.

Utlendingsdirektoratet - krisen i Ukraina