Boliger til flyktninger

Flyktningenes første hjem i Froland er som regel et kommunalt bofellesskap. Mange ønsker etter hvert å bo for seg selv på hybel eller i leilighet. Ønsker du å leie ut til flyktninger, legg gjerne ut annonse på nettsiden finnhjerterom.no.