Familiekoordinator

Nye mønstre - trygg oppvekst

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt, har økt risiko for å møte helseutfordringer og havne i utenforskap. Prosjektet Nye mønstre - trygg oppvekst har som mål å bryte mønsteret med utfordringer som overføres til neste generasjon.

Hva gjør en familiekoordinator?

Familier med vedvarende lav inntekt kan søke om å få hjelp av en familiekoordinator. Familiekoordinatoren blir din ene kontaktperson inn til hjelpeapparatet og skal sørge for rett hjelp til rett tid for hele familien. Koordinatoren jobber sammen med familien for å bedre helsen og den økonomiske situasjonen og sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø. Familien får tilbud om oppfølging i inntil fem år.

Familiekoordinatoren jobber for at

  • barn og foresatte skal oppleve bedre psykisk helse og livskvalitet
  • barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger med jevnaldrende
  • barn skal bo i et stabilt miljø
  • skoleprestasjoner skal bli bedre
  • foresatte skal være i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet
  • stadig færre barn skal bo i boliger med dårlig standard
  • familiers økonomiske situasjon skal være oversiktlig, forutsigbar og håndterbar

Hvordan får du familiekoordinator?

Ofte er det avdelinger i kommunen, for eksempel skole, barnehage eller helsestasjon, som søker for familien. Du kan også ta kontakt selv. Familiekoordinator Ingeborg Kooger har tlf. 960 44 732 og e-post ingeborg.kooger@nav.no.

Skjema for henvendelse (DOCX, 59 kB)