Rusmiddelbruk hos gravide

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys lokale oppfølgings- og hjelpetiltak. Vi i psykisk helse og rus har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot hjelpen og retter seg etter tiltakene. Om det ikke er tilstrekkelig med slike tiltak, og det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon inntil barnet er født. Du kan lese mer om denne ordningen i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 10-3
.

Du kan kontakte oss både skriftlig og over telefon, og om du ønsker det, kan du være anonym.