Rus og tvangsinnleggelse

Om du er pårørende og alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen vurdere å fremme en sak om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Dette kan du lese om i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-1 og 10-2.

Du kan kontakte oss både skriftlig og over telefon, og om du ønsker det, kan du være anonym.