Smittevern

Smittevernloven gir kommunen mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp.

Smitte i hverdagen

Du som innbygger, særlig i dagliglivet som forelder til barnehage- og skolebarn eller som pårørende til syke, vil ofte gjøre vurderinger som har med smittsomme sykdommer å gjøre. Du kan få gode råd hos fastlegen, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Barnehagene og skolene kan også videreformidle informasjon. Vi anbefaler dessuten Folkehelseinstituttets nettsider. Se også gjerne våre sider om barn og sykdom.

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal den ansatte som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte kommuneoverlegen, eventuelt helsesøster. Kommuneoverlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, Mattilsynet, fylkeslegen og Folkehelseinstituttet.