Miljø og helse

For å unngå ulykker og helseplager må vi alle sørge for ikke å plage hverandre med støy, lys, vibrasjoner, stråling, utslipp, avfall, lukt og uhygieniske forhold. Dersom du opplever slike plager, bør du ta det opp med den som forårsaker det. Om du mener forholdene er av en slik karakter at de kan føre til helseskader eller -plager, kan du varsle kommunens miljørettede helsevern ved kommuneoverlegen.

Forskrift om miljørettet helsevern