Påkjørsel av dyr

Kommunen har en egen ettersøksring som tar seg av skadet hjortevilt (rådyr, elg, hjort, ulv, gaupe osv) ved påkjørsel. 

Husdyr er ikke kommunens ansvarsområde.

Dersom du har kjørt på et dyr må du kontakte politiet på telefon 02800.

Kontaktinfo

Fallviltgruppe
Øyvin Froland

Telefon
482 07 297

Olav Seljåsen

Telefon
913 86 443