Påkjørsel av dyr

Kommunen har en egen ettersøksring som tar seg av skadet hjortevilt (rådyr, elg, hjort, ulv, gaupe osv) ved påkjørsel. 

Husdyr er ikke kommunens ansvarsområde.

Dersom du har kjørt på et dyr må du kontakte politiet på telefon 02800.