Starte bedrift

Froland kommune ønsker å legge til rette for et vitalt næringsliv. Vi skal arbeide for gode betingelser for videreutvikling. Vi bistår enkeltpersoner med å starte bedrift.

Etablerersenteret IKS

Har du en god forretningsidé? Vi kan svare på spørsmål om tilskuddsordninger og gi starthjelp. Les mer på grunderweb.no.
 

Regionalt næringsfond

Arendal kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Grimstad og Froland kommuner. Fondet finansieres med regionalutviklingsmidler fra fylkeskommunen samt kommunale midler.

Du kan søke om kr 200 000 fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50 % av den totale finansieringen. Nyetablerere og eksisterende bedrifter kan søke støtte til etablering, utvikling og innovasjon. Vi behandler søknader fortløpende. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no.

Samarbeid med Agder fylkeskommune

Gründer365 er fylkeskommunens portal for gründere på Agder. Her finner du kurs og oppstartshjelp.

Samarbeid med Innovasjon Norge

Etablerersenteret bistår som samtalepartner og gir veiledning ved forretningsplanlegging og utvikling. Senteret har regionalt informasjonsansvar omkring etablererstipendordningen og gir veiledning i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge.