Starte bedrift

Froland kommune ønsker å legge til rette for et vitalt næringsliv. Vi skal arbeide for å gi gode betingelser for å videreutvikle seg i Froland. Vi bistår også enkeltpersoner med å starte bedrift.

Etablerersenteret IKS

Har du en god forretningside? Vi tilbyr kurs og veiledning til etablerere. Vi kan svare på spørsmål om tilskuddsordninger og gi starthjelp. Les mer på grunderweb.no
 

Regionalt næringsfond

Arendal kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Grimstad og Froland kommuner. Fondet finansieres med regionalutviklingsmidler fra fylkeskommunen samt kommunale midler. Du kan søke om 200.000 kr fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50% av den totale finansieringen.
Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no.

Nyetablerere og eksisterende bedrifter kan søke støtte til etablering, utvikling og innovasjon. Vi behandler søknader når som helst på året

Samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune

Sammen med Grundersenteret i Aust-Agder Fylkeskommune utvikler Etablerersenteret modeller av kurs- og nettverkstilbud til det beste for gründerne i regionen. Senterne avlaster Aust-Agder Fylkeskommune med detaljspørsmål omkring etablering av egen virksomhet.

Samarbeid med Innovasjon Norge

Etablerersenteret bistår som samtalepartner og gir veiledning ved forretningsplanlegging og utvikling. Senteret har regionalt informasjonsansvar omkring etablererstipendordningen, og gir veileding i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge.

Kontaktinfo

Kultur- og næringsrådgiver
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

E-post
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Besøks- og postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland     

Etablersenteret IKS
Inge Juul-Petersen 

Telefon
37 00 55 55

Mobil
913 74 477

Epost
inge@arendal.com