Tilskuddsordninger skogbruk

Du finner søknadsskjemaer for alle tilskuddsordningene på Landbruksdirektoratet - Ordninger for skogbruk.

Skogkultur

Før du søker, bør du lese våre retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak (PDF, 471 kB).
 

Tilskudd til skogkulturtiltak
Tiltak Tilskudd 2024
Ungskogpleie 50 %
Markberedning 30 %
Suppleringsplanting 10 % (Til sammen inkludert statlige midler: 50 %)

Klimamidler

Kommunene administrerer klimamidler fra staten. Statsforvalteren fastsetter satsene.

Klimamidler skogbruk
Tiltak Tilskudd 2024 Merknad Søknadsfrist
Gjødsling 50 %   15. september
Tettere
nyplanting
60 %
på plantekjøp
og utsetting
Gjelder inntil 50 planter
per dekar utover fastsatt
bonitetsavhengig minimumsantall
1. september
25. november
Supplerings-
planting
40 %
på plantekjøp
og utsetting
Forutsetter bonitetsavhengig
minimumsantall planter
per dekar etter tiltak
1. september
25. november

Driftstilskudd og tilskudd til skogsveier

Om du skal søke driftstilskudd eller tilskudd til skogsvei, vær oppmerksom på disse lokale retningslinjene: