Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.

Skogeier kan søke om refusjon av kostnader knyttet til en rekke slike investeringer. Regler og framgangsmåte for dette finner du på nettsidene til landbruksdirektoratet.

Tilskuddsordninger i skogbruket

Skogkultur

I Froland gis det, for 2022, følgende tilskudd til skogkulturtiltak:

Tilskudd til skogkulturtiltak
Tiltak Tilskudd
Ungskogpleie 40 %
Markberedning 20 %
Suppleringsplanting 20 %

Kommunen har utarbeidet retningslinjer for prioritering av søknader til slike næring- og miljøtiltak i skogbruket. (PDF, 471 kB)

Informasjon om framgangsmåte og regler for tilskuddsordninger finner du på landbruksdirektoratets side Ordninger for skogbruket

Andre ordninger

Nettsiden Ordninger for skogbruket omfatter også tilskudd til skogsveier/traktorveier, driftstilskudd m.m. For noen av dette har kommunen utarbeidet egne retningslinjer:

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til skogsveier
Retningslinjer for tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem

Kontaktinfo

Skogbrukssjef
Terje Flaten

Mobil
412 01 213

E-post
terje.flaten@froland.kommune.no