Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag er i utgangspunktet ikke tillatt (med utmark regnes også veier som ikke blir vinterbrøytet). Dette for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

Visse unntak finnes, som f.eks. transport av jaktutbytte på elg og hjort, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 2.

Etter skriftlig søknad kan kommunen gi tillatelse til snøscooterkjøring i utmark.

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Kommuneplanlegger
Ole Tom Ørnevik

Telefon
945 04 511

E-post
ole.tom.ornevik@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandsveien 995