Landbruksveier

Skal skogeier bygge skogsbilvei eller traktorvei, er det viktig å sette seg inn i reglene knyttet til dette. Det finnes en egen forskrift for bygging av landbruksvei.

Det ligger mye god informasjon på www.skogsvei.no.

Ønsker du flere opplysninger, kontakt skogbrukssjefen.

Kontaktinfo

Skogkonsulent
John Unsgård

Telefon
37 23 55 29

Mobil
473 14 685

E-post
john.unsgard@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland