Landbruksveier

Skal skogeier bygge skogsbilvei eller traktorvei, er det viktig å sette seg inn i reglene knyttet til dette. Det finnes en egen forskrift for bygging av landbruksvei. Du finner mye informasjon på skogsvei.no. For ytterligere opplysninger, kontakt skogbrukssjefen.

Kontaktinfo

Skogbrukssjef
Trude Engesland

Mobil
901 61 333

E-post
trude.engesland@froland.kommune.no