Bygging av landbruksveier

Enkle, midlertidige driftsveier som medfører ubetydelig terrenginngrep, er ikke søknadspliktige og kan bygges uten godkjenning dersom de ikke kommer i konflikt med andre interesser. Slike veier blir ikke dekket av skogfond. Du finner info om bygging og drift av landbruksveier på skogsvei.no.

Slik søker du

Veiledning og søknadsskjema ligger på Landbruksdirektoratets nettside:

Søke om bygging av landbruksvei