Bygging av landbruksveier

Søknader om nybygging eller ombygging av landbruksveier blir behandlet av kommunen etter landbruksveiforskriften. Du finner nyttig info om bygging og drift av landbruksveier på skogsvei.no.

Veiledning og søknadsskjema ligger på Landbruksdirektoratets nettside:

Søke om bygging av landbruksvei

Enkle, midlertidige driftsveier som medfører ubetydelige terrenginngrep, er ikke søknadspliktige og kan bygges uten godkjenning dersom de ikke kommer i konflikt med andre interesser. Slike veier blir ikke dekket av skogfond.

Kontaktinfo

Skogbrukssjef
Yngve Ramse Trædal

Mobil
982 55 432

E-post
yngve.ramse.traedal@froland.kommune.no