Skatt og ligning

Froland og Arendal kommune har felles skatteoppkrever.
Du finner oss i 1. etasje like ved kommunens servicessenter i Arendal kultur- og rådhus.

Skatteoppkreveren

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Skattekontoret

  • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
  • Beregning av skatten
  • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

 
Froland: 6345 0609198
Arendal: 6345 0609066
 
 

Kontaktinfo

Skatt Sør

Telefon
800 80 000

Fax
37 01 31 64

Åpningstider

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00
(Stengt 11:30 - 12:00)