Skatt og ligning

Til og med 31. oktober 2020 har Froland og Arendal felles skatteoppkrever som holder til i Arendal kultur- og rådhus.

Fra 1. november 2020 blir skatteoppkreveren en del av Skatteetaten. Skatteetatens nærmeste kontor er i Grimstad.

Bestille time

Hvis du skal besøke Skatteetaten, må du bestille time på forhånd.

Skatteoppkreveren eller Skatteetaten?

Du henvender deg til Skatteoppkreveren når det gjelder:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Du henvender deg til Skatteetaten når det gjelder:

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Til og med 31. oktober 2020
Froland: 6345.06.09198
Arendal: 6345.06.09066

Mangler du KID-nummer, kan du lage KID-nummer selv på skatteetaten.no.

Endre konto for skattepenger

I de fleste tilfeller kan du endre konto på skatteetaten.no.

Du kan ikke endre konto selv dersom:

  • du skal endre til en utenlandsk konto uten IBAN
  • kontoen du disponerer, men ikke eier, er opprettet i år
  • du skal endre konto for et dødsbo
  • du har fullmakt fra kontoeier

I disse tilfellene må du ta kontakt med skatteoppkreveren for å endre konto.

Kontaktinfo

Skatteoppkreveren

Telefon
37 01 30 00

E-post
skatt@arendal.kommune.no

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

 

Skatteetaten i Grimstad

Telefon
800 80 000

Besøksadresse
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Åpningstider

Skatteoppkreveren

Mandag - fredag
09:00-15:30

Sommertid (5. mai - 15. september)
Mandag - fredag

09:00-15:00