Skatt og ligning

Fra 1. november 2020 er skatteoppkreveren en del av Skatteetaten. Skatteetatens nærmeste kontor er i Grimstad.

Bestille time

Hvis du skal besøke Skatteetaten, må du bestille time på forhånd.

Skatteoppkreveren eller Skatteetaten?

Du henvender deg til Skatteoppkreveren når det gjelder:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Du henvender deg til Skatteetaten når det gjelder:

Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Mangler du KID-nummer, kan du lage KID-nummer selv på skatteetaten.no.

Endre konto for skattepenger

I de fleste tilfeller kan du endre konto på skatteetaten.no.

Du kan ikke endre konto selv dersom:

  • du skal endre til en utenlandsk konto uten IBAN
  • kontoen du disponerer, men ikke eier, er opprettet i år
  • du skal endre konto for et dødsbo
  • du har fullmakt fra kontoeier

I disse tilfellene må du ta kontakt med skatteoppkreveren for å endre konto.