Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Når trenger du å søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:
  • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling
  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - en enkelt bestemt anledning
  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hvordan søke?

 
 

Hvordan får du svar, og hvor lang tid tar det?

Svar sendes per post eller e-post. Faktura ettersendes. Behandlingstiden er ca. tre uker.
 

Lover og forskrifter

Alkoholloven 
Alkoholforskriften