Jomås

Det blir kjørt opp totalt 2 mil med løyper, fordelt på sløyfer med varierende lengder.
Løypene kjøres opp av Jomås Løypelag som er en undergruppe av Jomås Grendelag.

Kart over løypene

Merket parkering med plass til rundt 60 biler ved Jomås Grendehus.