Mørløs

Mørløs

Områdene rundt Mørløsvannet er av de mest benyttede turområdene i kommunen. Turen rundt vannet tar ca. 45 minutter. Det er mange flotte rasteplasser rundt vannet.

Veibeskrivelse og parkering

Følg riksvei 42 forbi Osedalen opp til Frolands Verk. Sving til venstre ved avkjørselen vis-à-vis Verkskroa. Følg så veien rett frem opp Augelandskleivene i ca. 3 km. Her kan du parkere. Du velger om du vil starte turen rundt vannet fra venstre eller fra høyre.

Det er ca. 4 km rundt vannet, men dersom du ønsker en litt lengre tur på 6,5 km, kan du parkere litt lengre ned ved Augelandstjenn. Rundt vannet er det stier og veier hvor du kan ta avstikkere opp i meget flott heiterreng. Du kan f.eks. gå til Augelandsheia via Lunden og til Fotvardsheia og innover mot varden eller Vardehytta. Rundt og i nærheten av vannet ligger også flere gamle plasser og eiendommer. I tillegg til Mørløs og Lunden finner en også Augland, Liene, Mørløsneset, Trekjennene, Bjørnsplass og Rugdelia. Fra Liene og forbi Bjørnsplass kommer en raskt over til Vigeland.