Bleshelleren - Frolands Verk

Einerfjell

Dette er et fredet barskogreservat i Froland kommune. På Einerfjell er det luftig og flott utsikt. Det digre Bleshellerfjellet danner tak over en halveis grotte, omgitt av digre eik– og bartrær.

Blesehellerfjellet danner «taket» over helleren. Helleren har huset folk i uminnelige tider, her holdt kanskje veidemenn, jegere og fiskere til. Gjetere som passet bufe` i skogene rundt FrolandsVerk, kunne fortelle at helleren var et sted de sanket dyrene med seg til dersom det dro opp til uvær og regn.

Blesehelleren var under barnevandringene på 1800-tallet et overnattingssted som ga ly for vær og vind påvandring fra Vest-Agder til rike gårder i Aust-Agder.

Skogen rundt er et fredet barskogreservat. Et areal på 137 mål ble fredet i 1985.I denne urskogen gror trær og planter fritt og vilt.

På Killebu har det bodd folk fra midten av 1600-tallet og frem til 1925.

Killebu var egen gård, ikke husmannsplass. Navnet Killebu menes å komme av kje = killing.

De siste som bodde her i Killebu var Kirsten og Karl Olsen Mjølhus.
De flytta hit i 1921, men i 1925 brant våningshusene ned.  Det tok fyr i veggen ved ovnen, og de fikk ikke reddet noen ting. Uthuset gikk ikke med i brannen, men ble flammenes rov i 1935. 

Dermed var Killebu ute av historien som plass og bosted. 
Kart til Bleshelleren (PDF, 7 MB)